Fastighetsbranschen - Topp100

 


På denna sida hittar du ett urval av de 100 bästa sajterna med den bästa informationen om fastighetsekonomi, fastighetsvärdering och fastighetsinvesteringar. Dessa sajter återfinns inom ett flertal kategorier.

Listan är upprättad i alfabetisk ordning. Ingen inbördes ranking mellan sajterna har gjorts i denna lista.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ABB Fastighet AB

Affärsdata (betaltjänst med inriktning mot aktie- och företagsmarknaderna)

Affärsvärlden

Aftonbladet Bostad (skriver om sådant som rör privatpersoners boende)

Amerian Society of Appraisers (amerikansk organisation för fastighetsvärderare)

Arcona (bygg- och entreprenadbolag)

Arkitekt- och Ingenjörsföretagen (branschorganisation)

Bekon (ordlista över byggtermer, Inst. för byggnadsekonomi, Högskolan/Univ. i Lund)

BFAB (utbildningsföretag)

Bizbook (förteckning över svenska företag och organisationer)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Boinfo (annonsmarknad för fastighetsaffärer etc.)

Bolagsfakta (innehåller bl a information om börsnoterade företag)

Boverket

Bovision (annonsmarknad för fastighetsaffärer etc.)

Byggentreprenörerna

Byggforskningsrådet

Byggindustrin (tidning om byggbranschen)

Catella (inkl. VM Fastighetsekonomer)

Chalmers Tekniska Högskola /Inst. för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

CityMark (Markettell)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

CNN's ekonominyheter (Svenska CNN, hos Passagen)

Columna Fastigheter AB (noterat på O-listan)

Coopers & Lybrand (konsultföretag med affärskonsulter och revisorer)

Dagens Industri

Diligentia (börsnoterat fastighetsbolag)

DN Bostad (artiklar och lediga objekt)

DTZ (består i Sverige av Värderingshuset och Swede Property)

Evidentia (börsnoterat fastighetsbolag)

Fastighetsgruppen (mäklar- och konsultföretag stationerat i Linköping)

Fastighetsmäklarförbundet

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Fastighetsstrategi (Stockholm-baserat värderingsföretag)

Fastighetsägarförbundet

FIABCI (internationell organisation för personer inom revison och värdering)

FIG (den internationella organisationen för lantmätare)

Finanstidningen

Focus Net (engelsk sajt, har bl a fastighetsauktioner)

Företagsfakta

GIFAB (fastighetsmäklare och företagskonsulter från Göteborg)

Gotic AB (fd börsnoterat fastighetsbolag)

Halmstads Fastighets AB

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

HSB

Hufvudstaden

Hyresgästföreningen

Högskolan i Gävle-Sandviken (avdelningen Samhällsbyggnad)

Infra City

IRED Real Estate Directory (info om den internationella fastighetsmarknaden)

Journal of Property Valuation and Investment (MCB University Press, England)

Juridiskt forum (information om svenska lagrum och förordningar)

Kopparstaden (allmännyttigt bostadsföretag i Falun)

KPMG Bohlins


51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

KTH/ALV-fakulteten (Arkitektur/Lantmäteri/Väg&Vattenbyggnad)

Lagerling bostadsrätter (fastighetsmäklare, även lista över andra mäklare)

Lantmäteriverket (även CFD)

Lediga lokaler online

Lexivision/ins (företagsinformation, bl a om börsen och vissa börsnoterade företag)

LokalGuiden (rikstäckande marknadsplats för kommersiella lokaler och fastigheter)

Lunds Tekniska Högskola (lantmäteriutbildning vid Lunds Tekniska Högskola)

Matteus Fondkommission

Mäklarsamfundet

NCC

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Newsec

Norrporten

Peab

PikeNet (katalog med bl a info om den internationella fastighetsmarknaden)

Piren

PriFast

Property Link (annonsmarknad för fastighetsaffärer etc. i Englund)

Property Mall (information om fastighetsbranschen i England)

Regeringen

Richard Ellis (internationellt fastighetskonsultföretag)

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Riksbyggen

Riksdagen

Rikskatteverket

The Royal Inst. of Chartered Surveyors (lantmätarsamfund i England)

SBAB

SBC

Scandiaconsult

SE-Banken Bolån

SIFU (kurser om fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel)

Skandia Fastigheter

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Skanska

SML (Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag)´

Spintab

Stadshypotek

Statistiska Centralbyrån

Stockholms Fondbörs

Stockholms Universitet/Företagsekonomiska instutitionen

AB Stångåstaden (Linköping)

Svefa (Svensk Fastighetsvärdering)

Svensk Byggtjänst

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Svensk Fastighetsförmedling

Svenska Fastighetswebben (annonsmarknad för fastighetsaffärer etc.)

Thule Fastigheter

Fastighets AB Tornet (börsnoterat fastighetsbolag)

Trygg-Hansa

UK Property (annonser om engelska och internationella fastighetsobjekt till salu)

Vasakronan

Westpartner (värderingsföretag med huvudkontor i Göteborg)

Wihlborgs

Örebrobostäder AB

 


 

 

Fastighetsbranschens Topp10 Anmäl en sajt till Topp100!
Nyheter/aktuellt/referat International Real Estate
Till sidans topp Sajtöversikt
Till hemsidan 

Click Here!

För en uppdaterad version av denna sida - klicka här

 

© Constellator 1997-2000