Vad är PENG?

 

PENG består av ett flertal pedagogiskt uppbyggda inmatningsbilder. Dessa innehåller indatafält utformade så att Du kan se upp till 10 indataposter (t ex hyreskontrakt) på en och samma gång. Tack vare användande av modern fönsterteknik kan överskådligheten bibehållas även när Du har en stor mängd indata att hantera.

PENG innehåller också en speciell sektion för inställningar så att Du kan anpassa programmet till Dina egna förutsättningar.

 

RESULTAT

Du kan med samma indata ta fram ett flertal resultattyper för att bäst analysera likviditet och lönsamhet. Du kan själv variera hur lång betalningsperiod som betalningsanalysen skall redovisa. Som noggrannast kan Du analysera likviditeten ner till månadsnivå. Redovisningsmöjligheterna i PENG byggs på kontinuerligt. Betalningsanalysen redovisar bl a:

  • investeringsnetto
  • summa hyresintäkter
  • summa drift- och underhållskostnader
  • driftsnetto
  • betalningsnetto

 

 

 

I lönsamhetsanalysen kan Du utläsa en rad användbara mått såsom:
  • avkastningsvärde
  • värde år för år
  • belåningsgrad
  • direktavkastning
  • avkastning på eget kapital

 

KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR

Kalkylperioden kan starta vilket datum som helst.

Samtliga indata kan redovisas med en starttidpunkt då betalningsposten startar respektive en slutbetalningsdag. Detta är användbart t ex i samband med omförhandlingar av hyreskontrakt eller vid förtida inlösen av lån.

Utveckling av betalningsströmmar avseende in- och utbetalningar kan beskrivas på flera olika sätt t ex med delindexerad utveckling (för lokalhyreskontrakt med t ex 75% index). På motsvarande sätt för lån, kan PENG hantera en rad olika amorterings- och lånetyper.

 

 

 

 

 

 


 

Vill du ha en broschyr? - kontakta Constellator!

 

Produkter och tjänster

© 2009 Constellator
Fastighetsanalys AB

Hem Välj rätt marknadsföring Gå med i en webbring Fråga och få hjälp Beställ gratis nyhetsbrev Sök
Guider

Sajtöversikt
Fastighetssajter

Sidorna i
bokstavsordning

Regionala sidor

Kategorierna i
bokstavsordning


Annonsering

Marknadsför er!
Annonsera gratis!


Anmäl er sajt

Vill ni bli registre- rade på denna sida - klicka på brevet!

Registrera sajt

Företag m fl som inte arbetar med fastigheter kan ange en gratis länk här !


International
Resources
Consultants

Europe
Nordic countries
Scandinavia