Till vad kan jag använda PENG?

 

 

Med hjälp av PENG kan Du utföra bl a:

 • likviditetsanalyser
 • värdering av fastigheter
 • riskanalyser
 • belånings - och ränteanalyser
 • känslighetsanalyser
 • analyser av förvaltningsåtgärder t ex underhåll
 • analys av byggprojekt
 • analyser i samband med köp och försäljning
 • analyser av nödvändigt hyresuttag

 • PENG kan presentera flera olika typer av resultat. På så sätt kan Du själv välja den presentation som passar Dig bäst.

  PENG kan hantera kalkylperioder på upp till 18 år. Antal hyreskontrakt som kan beskrivas per kalkyl är maximalt 50 st. Upp till 60 st lån kan matas in. Motsvarande uppdelningar kan göras för investeringar samt drift- och underhållskostnader.

  Självklart kan Du överföra resultat och indata från PENG till andra program t ex ordbehandlingsprogram i samband med rapporter etc.

   


   

  Med PENGs hjälp beaktas enkelt
  t ex:

 • investeringar
 • lån
 • räntebidrag
 • räntestöd
 • hyreskontrakt (både bostäder och lokaler)
 • drift- och underhållskostnader

 • PENG kan arbeta på kontraktsnivå för hyror och med separata beskrivningar av varje lån för att Du ska kunna beskriva Dina projekt och investeringar med högsta krav på noggrannhet. Att PENG dessutom arbetar med dag-för-dag-noggrannhet minskar osäkerheten i Dina kalkyler till ett minimum.

   

   

   

   

  Vill du ha en broschyr? - kontakta Constellator!

   

  Produkter och tjänster

  © 2009 Constellator
  Fastighetsanalys AB

  Hem Välj rätt marknadsföring Gå med i en webbring Fråga och få hjälp Beställ gratis nyhetsbrev Sök
  Guider

  Sajtöversikt
  Fastighetssajter

  Sidorna i
  bokstavsordning

  Regionala sidor

  Kategorierna i
  bokstavsordning


  Annonsering

  Marknadsför er!
  Annonsera gratis!


  Anmäl er sajt

  Vill ni bli registre- rade på denna sida - klicka på brevet!

  Registrera sajt

  Företag m fl som inte arbetar med fastigheter kan ange en gratis länk här !


  International
  Resources
  Consultants

  Europe
  Nordic countries
  Scandinavia