Kurser - PENG och fastighetsekonomi

 

 

Constellator kan erbjuda företagsanpassade kurser inom det fastighetsekonomiska området. Kurserna har normalt en längd av 1/2 eller 1 dag. I allmänhet sker utbildningen hos kunden och i de allra flesta fallen med hjälp av datorstöd.

Kurserna syftar till att öka deltagarnas kunskaper om fastighetsekonomiska prognoser och analyser. Betoning sker på kritisk granskning av såväl ingående parametrar som beräknade resultat. Ett genomtänkt val av indataparametrar samt utformning av olika typer av simuleringar leder sedan till en analysmodell som belyser aktuellt investeringsfall ur ett flertal synvinklar.

Teorigenomgångarna kompletteras med väl avvägda övningsuppgifter inom bl a följande områden:

 


  • köp och försäljning
  • avkastningsvärdering
  • ny- och ombyggnad
  • bedömning av räntebidragets storlek
  • hyresanalyser (i vissa fall kombinerat med hyresgäststyrd ombyggnad)

 

 

Under övningarna diskuteras möjligheter till alternativa beräkningsmodeller. Detta medför att val av indata resp. sättet som resultatet redovisas på stämmer med kalkylens syfte resp. den aktuella analyssituationen.

 

 

 


 

Tips: klicka här och läs om hur du kan
dra nytta av våra promotionerbjudanden

© 2009 Constellator
Fastighetsanalys AB

Hem Välj rätt marknadsföring Gå med i en webbring Fråga och få hjälp Beställ gratis nyhetsbrev Sök
Guider

Sajtöversikt
Fastighetssajter

Sidorna i
bokstavsordning

Regionala sidor

Kategorierna i
bokstavsordning


Annonsering

Marknadsför er!
Annonsera gratis!


Anmäl er sajt

Vill ni bli registre- rade på denna sida - klicka på brevet!

Registrera sajt

Företag m fl som inte arbetar med fastigheter kan ange en gratis länk här !


International
Resources
Consultants

Europe
Nordic countries
Scandinavia