Emissioner - Stockholms Fondbörs
 

[an error occurred while processing this directive]

 


Avslutade emissioner och aktieuppdelningar
Bolag Sista noteringsdag
inkl emissionsrätt
Avstämn.dag
hos VPC
Villkor
Realia 000602 000607 S 1:10, omvänd split
Humlegården 990608 - Inlösen 1:6,
kurs 83 kr
Piren 990531 - N 1:4, kurs 42kr
Realia (kontant företrädes-
emission till Realias aktieägare om ca 119 Mkr)
990325 990330 2 gamla aktier i Realia ger rätt att teckna 1 ny aktie för 5 kr per aktie
Fastighetspartner 980525 980528 F 1:4
LjungbergGruppen 980325 980330 N 1:5, 60 kr
Columna (beslut på extra bolagsstämma 980902) - - Nyemission av 35 milj aktier av serie A samt 100,4 milj aktier av serie B

.

Förestående emissioner och aktieuppdelningar
Bolag Sista noteringsdag
inkl emissionsrätt
Avstämn.dag
hos VPC
Villkor
Hufvudstaden 001012 001017 N 1:4, 20 kr

.

 Bud - offentliga erbjudanden Fastighetsbolag på börsen
Fastighetsnyheter Nyheter - ägareförändringar
Bokslut Sajtöversikt
Till hemsidanClick Here!

 

© Constellator 1998-2001