Bonuslänkar Politik - myndigheter - opinion

 

 

Denna sida kompletterar de ämnesindelade sidorna. Se vidare övriga bonuslänkar.

Företag inom fastigheter, bygg, boende etc  - anmäl er sajt här. Övriga företag m fl - klicka här.

Se även förteckningen över företag m fl som erbjuder gratis nyhetsbrev.

 

Politik

Länkar m m till pågående utredningar etc
http://www.riksdagen.se/kommande


E-post-adresser till personer i Bostadsutskottet
www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/organ/on_bou.htm

E-post-adresser till personer i Finansutskottet
www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/organ/ON_FIU.HTM

E.-post-adresser till personer i Näringsutskottet
www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/organ/ON_NU.HTM  

 

Myndigheter

Befolkningsstatistik hos SCB
http://www.scb.se/amne/befolkning.asp

Statistik hos SCB om boende, byggande och bebyggelse
www.scb.se/amne/boende.asp

 

Opinion

Småföretagarriksdagen
www.riksdagen.net/

Frisk Bostad / program för byggande som skapar en sundare boendemiljö; med Hyresgästföreningen, HSB och Villaägarnas Riksförbund som huvudmän
www.friskbostad.nu 

Riksförbundet mot Sjuka Hus
E-postadress: rmsh@airjon.se

Villaägarna i Stockholm, Tomträttsgruppen / protester mot div. skatter och avgifter
www.boendeskatt.nu/

Villaägare och SBC protesterar mot fastighetsskatten
www.boendeskatt.nu/

 

Click Here!

© 2009 Constellator
Fastighetsanalys AB

Hem Välj rätt marknadsföring Gå med i en webbring Fråga och få hjälp Beställ gratis nyhetsbrev Sök
Guider

Sajtöversikt
Fastighetssajter

Sidorna i
bokstavsordning

Regionala sidor

Kategorierna i
bokstavsordning


Annonsering

Marknadsför er!
Annonsera gratis!


Anmäl er sajt

Vill ni bli registre- rade på denna sida - klicka på brevet!

Registrera sajt

Företag m fl som inte arbetar med fastigheter kan ange en gratis länk här !


International
Resources
Consultants

Europe
Nordic countries
Scandinavia