Lagar

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Politik


Lagar - fastigheter
______________________

 

 

 

Fastighetstaxering och fastighetsskatt

 

Planlagstiftning

 

Fastighetsreglering

 

Intrångslagstiftning (expropriation etc)

 

Jordabalken

 

Övrigt (Miljöbalken etc)

 

Företagsbeskattning

 


Mail till Constellator:
erik.dahl@constellator.se
 
För information kring resp lagrum - se följande rubriker:

Fastighetstaxering och fastighetsskatt

Planlagstiftning

Fastighetsreglering

Intrångslagstiftning (expropriation etc)

Jordabalken

Övrigt (Miljöbalken etc)

Företagsbeskattning


För lagar och föreskrifter kring bostadssubventioner - se Fastighetsfinansiering


© 2001 Constellator
Fastighetsanalys AB

[an error occurred while processing this directive]