Bokslutskommunikéer (sammanfattning)

 

 

 • Castellum
 • Celtica
 • Columna
 • Diligentia
 • Diös
 • Evidentia
 • Fastighetspartner
 • -
 • HEBA
 • Hufvudstaden
 • JM
 • -
 • LjungbergGruppen
 • Lundbergs
 • NCC
 • -
 • Norrporten
 • -
 • Pandox
 • PEAB
 • Piren
 • Platzer
 • PriFast
 • Realia
 • -
 • Skanska
 • -
 • Tornet
 • Wallenstam
 • Wihlborgs

.

 

990201 - Castellum AB

 • Årets resultat efter skatt uppgick till 320 Mkr motsvarande 6,40 kr per aktie, en förbättring med 28% mot föregående år
 • Direktavkastningen förbättrades till 8,1% jämfört med 7,5% 1997
 • Under året har förvärv och investeringar gjorts med 712 Mkr. Dessutom har beslut tagits om ytterligare ca 400 Mkr avseende större ny-, till- och ombyggnader
 • Under året har fastigheter sålts för 571 Mkr med vinst om 89 Mkr


Resultat
Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 446 Mkr motsvarande 8,92 kr/aktie. Resultatförbättringen består av såväl ökat resultat i den löpande förvaltningen som ökad vinst från fastighetsförsäljningar. Resultatförbättringen har uppnåtts trots minskade räntebidrag. Årets resultat innehåller vinster från fastighetsförsäljningar om 89 Mkr.

Utdelning
Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,50 kr/aktie jämfört med 2,75 kr föregående år.

 

990115 - Fastighets AB Norrporten

 • Fortsatt stark hyresmarknad
 • Resultatförbättring med drygt 15%


Marknadsläge
Hyresmarknaden i de regionala centralorter i Norrland, där Norrporten är verksamt, har varit fortsatt god. Den starka lokalefterfrågan som råder har lett till att antalet lediga lokaler minskat betydligt och viss nyprodktion igångsatts.

Resultat
Norrportens resultat efter finansnetto för 1998 uppgick till 92,3 Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie efter schablonskatt på 7:87 kr och en förbättring med 12,5 Mkr jämfört med 1997. Kassaflödet från årets verksamhet uppgick till 107 Mkr motsvarande 12:68 kr per aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen höjs med 50 öre till 6 kr per aktie.

 

 


© Constellator 1998-2002
www.constellator.se