Sammanfattning av 1998 års bokslut (bygg)

 

Följande tabeller sammanfattar boksluten för de börsnoterade byggföretag som var noterade på börsen vid utgången av 1998.
Not: belopp angivna i Mkr. I kolumnen för Avkastning sysselsatt kapital anger en ev. asterisk (*) att värdet avser avkastning på totalt kapital. Med Kassaflöde avses kassaflöde före förändringar i rörelsekapital.

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
JM Bygg - - - - - - % - % - -
L E Lundbergs - - - - - - % - % - -
NCC - - - - - - % - % - -
PEAB - - - - - - % - % - -
Skanska - - - - - - % - % - -

 Bokslut -98 Sammanfattn. Fastighetsbolag
Till hemsidan
© Constellator Fastighetsanalys AB 1997-1999
www.constellator.se