BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999

På följande sidor hittar du sammanfattningar av årsredovisningar för börsens bygg- och fastighetsbolag. Verksamhetsårets slut är om ej annat anges 991231.

Boksluten är uppdelade i två tabeller - fastighetsbolag resp byggbolag. En särskild sida innehåller sammanfattningar av bolagens bokslutskommunikéer. [ Datum för kommande rapporter ]

Se även 1997 års bokslut.

Läs mer på börsbolagens egna webbsidor.


Till Sajtöversikten Till Hemsidan