Sammanfattning av delårsrapporter -98/kv2

 

Följande börsbolag var inte börsnoterade under 1997: Asticus, Balder, Mandamus

 


Not: belopp är angivna i Mkr. I kolumnen för Avkastning sysselsatt kapital anger en ev. asterisk (*) att värdet avser avkastning på totalt kapital. Samma symbol i fältet Uthyrningsgrad innebär att värdet avser Ekonomisk uthyrningsgrad (i normalfallet är måttet baserat på yta). Med Kassaflöde avses i tabellen kassaflöde före förändringar av rörelsekapital. I kolumnen Bokfört värde ingår förvaltningsfastigheter, men ej omsättningsfastigheter eller fastigheter i intressebolag .

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
e. fin.
poster
Balans-
omslut-
ning
Bokfört
värde
Uthyr
-nings
-grad
Kassa-
flöde
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
solidi-
tet
Bestånd
(1.000 m2)
Asticus 266 15 7.952 7.535 *) 85% - - 44% -
*) Balder 431 86 7.719 7.531 91% 97 - - 1.003
Castellum 600 164 8.669 8.462 87% 174 *) 6,3% 41% 2.057
Celtica 30 4 837 0 - - - 25% 0
Columna 64 17 1.394 898 - 16 - 36% -
*) Diligentia 618 43 13.459 10.040 *) 92% - - 37% 1.840
*) Diös 432 39 5.784 5.364 *) 92% 62 - 12% 1.000
*) Evidentia 534 70 1.449 1.206 *) 97% 78 - 27% 191
Fastighetspartner 194 -10 4.069 3.944 90% 4 % 15% 602
Havsfrun - - - - % - % % -


*) Balder: Bokfört värde avser både anläggnings- och omsättningsfastigheter
*) Diligentia: uthyrningsgrad avser Sverige
*) Diös: uthyrningsgrad avser Sverige
*) Evidentia: Bokfört värde avser förvaltningsfastigheter

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
e. fin.
poster
Balans-
omslut-
ning
Bokfört
värde
Uthyr
-nings
-grad
Kassa-
flöde
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
solidi-
tet
Bestånd
(1.000 m2)
*) Heba 99 31 483 465 - 28 - 31% 210
Hufvudstaden 485 128 8.517 7.962 97% - - 33% 596
LjungbergGruppen 185 19 2.251 2.065 91% 29 *) 6,8% 23% 312
Mandamus 254 49 3.182 3.000 *) 92% -8 - 34% 894
Norrporten 163 42 2.532 2.411 - % - *) 7,2% 37% 476
Näckebro 589 231 12.904 12.313 91% 147 - 28% 1.344
Pandox 125 33 2.129 2.001 - 50 *) 6,9% 38% 238
Piren 284 50 5.662 5.399 95% - - 31% -
Platzer 145 0 3.062 2.769 89% - - - 470
PriFast 226 38 3.836 1.849 96% 58 *) 6,9% 31% -


*) Heba: avser 8 månader

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
e. fin.
poster
Balans-
omslut-
ning
Bokfört
värde
Uthyr
-nings
-grad
Kassa-
flöde
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
solidi-
tet
Bestånd
(1.000 m2)
Realia 170 16 2.714 2.590 - - - 19% 539
Storheden 486 89 8.569 8.263 *) 94% 128 - 19% 1.292
Tornet 882 198 13.380 12.700 88% 265 3,9% 26% 2.624
*) Wallenstam 420 9 5.914 5.699 98% - *) 6,4% 12% 1.017
Wihlborgs 636 70 11.617 10.385 - - 5,9% 22% 3.100


*) Wallenstam: avser 7 månader

 


Bokslut -97 Delårsrapporter - Byggbolag
Fastighetsbolag på börsen Sajtöversikt
Till hemsidan
Kommande delårsrapporter


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998