Sammanfattning av 1998 års bokslut

 

Följande tabeller sammanfattar boksluten för de börsnoterade fastighetsbolag som var noterade på börsen vid utgången av 1998.
Not: belopp angivna i Mkr. I kolumnen för Avkastning sysselsatt kapital anger en ev. asterisk (*) att värdet avser avkastning på totalt kapital. Med Kassaflöde avses kassaflöde före förändringar i rörelsekapital.

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
Castellum 1.200 321 9.034 357 -178 *) 6,6% 41% - 2.072
Celtica - - - - - - % - % - -
Columna - - - - - - % - % - -
Diligentia - - - - - - % - % - -
Diös - - - - - - % - % - -
Evidentia - - - - - - % - % - -
Fastighetspartner - - - - - - % - % - -
- - - - - - - % - % - -
Heba - - - - - - % - % - -
Hufvudstaden - - - - - - % - % - -


 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
LjungbergGruppen - - - - - - % - % - -
- - - - - - - % - % - -
Norrporten 334 92 2.718 107 -260 *) 7,3% 36,4% - 490
- - - - - - - % - % - -
Pandox - - - - - - % - % - -
*) Piren - - - - - - % - % - -
Platzer - - - - - - % - % - -
PriFast - - - - - - % - % - -
Realia - - - - - - % - % - -
- - - - - - - % - % - -


-

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
före
skatt
Balans-
omslut-
ning
Kassa-
flöde
Netto-
inv.
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
soliditet
Sub-
stans-
värde
Bestånd
(1.000 m2)
- - - - - - - % - % - -
Tornet - - - - - - % - % - -
Wallenstam - - - - - - % - % - -
Wihlborgs - - - - - - % - % - -

 


Bokslut 1998 Sammanfattning Bygg
Till hemsidan
© Constellator Fastighetsanalys AB 1997-1999
www.constellator.se