SFF

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Fastighets-
ekonomi

Fastighets-
värdering


Samfundet för
fastighetsekonomi

______________________

 

 

Samfundet för fastighetsekonomi
Under året genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö ett flertal kvällsseminarier. Dessa seminarier täcker många aspekter på fastighetsbranschen och saker som påverkar den. Ämnen som tas upp är t ex: förändringar av regelverket kring bostadsubventioner, utformning av bestämmelser kring fastighetsskatt, aktiemarknadens värdering av fastighetsbolag på börsen och fastighetsvärdarens yrkesroll.

Varje höst anordnar SFF tillsammans med KTH/Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi ett 2 dagars seminarium (Värderingsdagarna) där bl a aktuella fastighetsekonomiska frågor lyfts fram. Från KTH ges någon av forskarna möjlighet att redovisa aktuella forskningsprojekt inom avdelningen. Nya rättsfall (främst rörande fastighetsekonomisk ersättning vid intrång etc.) redovisas och belyses utifrån deras betydelse för fastighetsbranschen.

För en lista över kurser som SFF står bakom - se Agenda.

Förutom ovanstående verksamheter kan nämnas att man årligen ger ut en medlemsmatrikel, samt att man har årsmöte varje vår. På årsmötet kan även förekomma ett antal intressant föredrag.

 

Verksamhet
Samfundet för fastighetsekonomi (SFF) är en sammanslutning av personer som på olika sätt arbetar med fastighetsekonomiska frågor eller i övrigt är verksamma inom fastighetsbranschen. Samfundet för fastighetsekonomi består f n av ca 600 medlemmar.

SFF har bl a som syfte att verka för utveckling av fastighetsekonomiska metoder och främja tillämpningen av dessa. SFF eftersträver att vara den opolitiska oberoende plattformen för fastighetsekonomisk debatt i Sverige.

Föreningen har sitt ursprung som samlingsplats för fastighetsvärderare, något som tidigare framgick mycket tydligt då föreningen ursprungligen bar namnet Samfundet för fastighetsvärdering. Samfundets värderare är fr o m hösten 1993 samlade i en särskild sektion (den enda inom föreningen)

Bland medlemmarna återfinnas personer verksamma som bl a lantmätare, byggnadsingenjörer, mäklare, advokater, ekonomer och konsulter. Dessa kan även vara anställda hos fastighetsbolag eller myndigheter etc.

 

Adresser

Samfundet för fastighetsekonomi
Jungfrugatan 38
114 44 Stockholm

Telefon:  08 - 663 15 96

Webbplats:   www.samfundet.se
 

 


För information om Värderingsdagarna - se Agenda.

Samfundet för fastighetsekonomi

Andra organisationer och föreningar

Adresser


Andra organisationer och föreningar

I Sverige återfinns de flesta personer verksamma med fastighetsvärdering och fastighetsekonomi inom Samfundet för fastighetsekonomi. Bland andra föreningar som samlar branschverksamma med gemensamt intresse för fastighetsekonomi kan nämnas Sveriges Lantmätarförening och Föreningen Fastighetsekonomerna.

Fastighetsvärdering är ett ämne som även berör bl a olika mäklarorganisationer och SBR.

Bland de internationella organisationerna kan nämnas FIG, FIABCI, ERES, TEGEVOFA samt EUROVAL.

För övriga organisationer - se Organisationer - föreningar - samfund.


Click Here!

© 1998-2002
 Constellator 

 

[an error occurred while processing this directive]