Analys

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Fastighetsekonomi

Fastighetsvärdering


Fastighetsanalys
______________________

 

 

Analyser av fastighetsägare
Bland det som är mest intressant att studera i t ex årsredovisningar, är bl a kommentarer om förändringar i efterfrågan på lokaler och bostäder. Det är intressant dels för att det påverkar vakansgraden i beståndet, dels därför att det påverkar möjligheterna att få en rimlig avkastning vid nyproduktion. Denna efterfrågan kan för vissa bolag studeras i samma sammanhang som vid analys av förändringar av lokalbehovet inom den offentliga sektorn.

För kommersiella fastigheter bör även noteras förändringar i hyresnivåer.

Förändringar på ägarsidan påverkar knappast avkastning inom resp. bolags bestånd, men kan ändå ses som en indikator på vilken finansiell styrka som ett visst bolag eftersträvar.

Nu när de direkta effekterna av fastighetskrisen så smått viker undan, kommer det också att bli intressant hur de olika bolagen formerar sig, beträffande olika fastighetstyper och delmarknader, i avvaktan på mer offensiva satsningar.

För bolag med en stor andel bostäder i bagaget, finns det också anledning att vidare studera vad som i förlängningen händer med de räntebidrag som bolagen har kalkylerat med att få.

 

Analyser av fastigheter
Många börsbolag utanför fastighetsbranschen har ett betydande fastighetsinnehav. För de som är intresserade att veta om dessa hänvisad till boken "Sveriges största fastighetsägare" utgiven av Bygg Statistik AB i Gävle.

Material om dessa bolag kan dessutom finnas hos Affärsvärlden eller Finanstidningen. Se även information hos någon av fondkommissionärsfirmorna Aragon eller Hagström&Qviberg.

 

Analyser av fastighetsmarknaden
För senaste nytt om olika fastighetsaffärer på den svenska fastighetsmarknaden - se Fastighetsaffärer.

 


För en komplett analys av en fastighet behöver aktuell fastighetsanalys täcka följande områden:

Fastighetsägare

Fastigheter

Fastighetsmarknaden


Click Here!

© 1998-2001
 Constellator 

[an error occurred while processing this directive]