Ändra startsidaOm du snabbt vill nå den bästa informationskällan på Internet om fastigheter och fastighetsbranschen - låt då  Constellators sajt bli din startsida i din webbläsare! Sättet för att ändra startsidan är i princip likadan i olika webbläsare. Skicka ett e-mail om du behöver hjälp.


Hemsida

Nytt! Annonsera gratis på Constellators annonsforum!


Click Here!

© 1997-2003
 Constellator 

 


A. Internet Explorer (version 3)
(engelsk version, den svenska fungerar likadant)

  1. View-menyn - välj Options

  2. välj fliken Navigation

  3. i fältet Page - välj Start Page (är ev. redan valt)

  4. i fältet Address - skriv http://www.constellator.se/

  5. Klicka på OK-knappenB. Netscape (version 4)
(engelsk version, den svenska fungerar likadant)

  1. på menyn View - välj Preferences

  2. i gruppen Home page - skriv http://www.constellator.se/ i Location-fältet

  3. Klicka på OK-knappenFör övriga webbläsare eller versioner - gör på motsvarande sätt.