Index till fastighetsbranschen (Html-kod)


Kopiera och klistra in följande 4 rader kod på de sidor där bilden skall ligga:
Not: den bild som koden länkar till kan ev. bli föremål för förändringar i framtiden. Kontrollera därför ibland att sidan där koden läggs in, fortfarande hämtar den aktuella bilden.

<p align="center"><a href="http://www.constellator.se/index.shtml">

<img src="http://www.constellator.se/images/cnst/constellator2.gif"

alt="Constellator - Index till fastighetsbranschen" border="0"

width="400" height="40"></a><br></p>
Tillbaka

Till hemsidan