Navigering
Hem
Sajtöversikt
Fastighetssajter


Diskussion
Ämnen
Senaste dagen
Senaste veckan
Trädöversikt

Dokumentation
Komma igång
Formatering
Felsökning
Discus' skapare

Funktioner
Nya inlägg
Sökfunktion
Kontakt
Min Profil
Administration

 

Click here!

 
Marknadsekonomiska priser ,vad är det?

Diskussionsforum: Fastighetsmarknaden: Marknadsekonomiska priser ,vad är det?

Av Anonymt onsdag den 26 december 2001 - 17.45:

Upplös marknadsekonomin eftersom den i grunden skapar karteller inom alla brancher. Inte minst inom fastighetsbranchen.Där butiksägarna under flera år ,varit de som burit den tunga bördan till fastighetsägarnas stora belåtenhet. Avdragsrätten för outhyra lokaler bör slopas om marknadsekonomin ska få råda på lika villkor. Varför Bl.a Malmö innerstad idag består av ett stort antal lediga lokaler är det nog många med mig som undrar.

Av Anonymt onsdag den 26 december 2001 - 19.29:

För mig står det nämigen helt klart att den stora bristen på lediga lokaler i Malmös innerstad INTE är en av orsakerna till att vi har något av de högsta lokalhyrespriserna i landet. Med detta faktum känns det därför avlägset att tro att det går att skapa ett mer livligare butiksklimat i Malmö centrum.Metoden att tvinga butiks innehavare att betala marknadsmässiga priser står i djup kontrast till antalet lediga lokaler och ska inte förväxlas med marknads ekonomi.Det finns otaliga exempel på hur näringsidkare på grund av denna metod tvingats lägga ner sin verksamhet.Ska det skapas förutsättningar för ett livligare centrum måste fastighetsbolagen sänka sina omotiverat höga vinster.Outhyrda lokaler i Malmö ska inte vara värdemätare för en fiktiv prisbild .Själva metoden överordnas innehållet. Fastighetsbolagen måste överge sina uppräkningsfaktorer för lönsamhet och bli delaktiga marknads ekonomins nycker även i en avtagande tillväxt.


Lägg till ett meddelande


Detta är en offentlig diskussionssida. Om du ej har ett användarkonto, fyll i fältet "Användarnamn". Fältet "Lösenord" ska lämnas tomt. E-postadressen är ej nödvändig.
Användarnamn:  
Lösenord:
E-post:
Posta som "Anonym"