Formatering

[ Tillbaka ]

 

Ett kraftfullt formateringsspråk har utvecklats speciellt för denna applikation vilket möjliggör formatering av meddelanden utan kunskaper om HTML. Detta formateringsspråk är lätt att lära sig både för såväl HTML kunniga som övriga. Exempel följer efter varje huvudavsnitt nedan.

Innehåll

 • Introduktion till formatering
 • Textformatering
 • Specialtecken
 • Annan formatering
 • Vanliga misstag

 • Introduktion till formatering


  Textformatering


  Enkla funktioner

  Kod Beskrivning Exempel
  \b{Din text} Fetstil Din text
  \i{Din text} Kursiverad text Din text
  \+{Din text} Upphöjd text [Referens]Din text
  \-{Din text} Nedsänkt text [Referens]Din text
  \fixed{Din text} Text med fast teckensnitt Din text
  \u{Din text} Understruken text Din text
  \c{Din text} Centrerad text
  Din text


  Exempel

  Skriv:    \b{Visa fet} och \i{kursiv text}.
  Resultat:    Visa fet och kursiv text.
   
  Skriv:    H\-{2}O har tätheten 1,000x10\+{-3} kg/ml.
  Resultat:    H2O har tätheten 1,000x10-3 kg/ml.


  Färger

  Kod Beskrivning Exempel
  \red{Din text} Röd text Din text
  \orange{Din text} Orange text Din text
  \yellow{Din text} Gul text Din text
  \green{Din text} Grön text Din text
  \cyan{Din text} Cyan text Din text
  \blue{Din text} Blå text Din text
  \purple{Din text} Lila text Din text
  \white{Din text} Vit text Din text
  \gray{Din text} Grå text Din text
  \black{Din text} Svart text Din text


  Exempel

  Skriv:    \red{Röd} och \green{grön} är vackra färger.
  Resultat:    Röd och grön är vackra färger.

  Textstorlek

  Kod Beskrivning Exempel
  \2{Din text} Störst (storlek +2) Din text
  \1{Din text} Stor (storlek +1) Din text
  \0{Din text} Medel (storlek +0) Din text
  \-1{Din text} Liten (storlek -1) Din text
  \-2{Din text} Minst (storlek -2) Din text


  Exempel

  Skriv:    \2{Du} \1{kan} \0{storleksändra} \-1{din} \-2{text}.
  Resultat:    Du kan storleksändra din text.

  Övrigt

  Kod Beskrivning Exempel
  \greek{Din text} Grekiska tecken Din text
  \strike{Din text} Genomstruken Din text
  \blink{Din text} Blinkande text Din text
  \rgb{Hex-kod,Din text} Färgad text med hex-kod Din text: aaaa00 color
  \font{Teckensnittsnamn,Din text}* Teckensnitt Din text
  \char{ASCII-kod} Tecken (0-255) Ê (ASCII-kod=202)
  \indent{Din text} Indragen
  Din text
  * = se anm om kommatecken i kod under "Specialtecken"

  Exempel

  Skriv:    \rgb{5aaa7c,Det här är en underlig färg}.
  Resultat:    Det här är en underlig färg.
   
  Skriv:    \font{Times New Roman,Det är är skrivet med ett annat teckensnitt}.
  Resultat:    Det är är skrivet med ett annat teckensnitt.
   
  Skriv:    \font{Comic Sans MS\,Tahoma,Observera kommatecknet med specialtecken framför}.
  Resultat:    Observera kommatecknet med specialtecken framför.

  Specialtecken


  Annan formatering


  Matematisk notation

  KodBeskrivningExempelkodResultat
  \sum{index, exponent} Sum med sigma-notation \sum{i=1,10} i Si=110 i
  \int{index, exponent} Definit integral \int{0,6} x dx ò06 x dx

  Exempel

  Skriv:    \int{0,2\greek{p}} sin(x) dx = 0
  Resultat:    ò02p sin(x) dx = 0


  Hyperlänkar

  KodBeskrivning
  \link{URL, textbeskrivning} Länk till URL med textbeskrivning
  \topurl{URL, textbeskrivning} Länk till URL i översta ramen med textbeskrivning
  \mail{adress, textbeskrivning} "mailto"-länk till adress med textbeskrivning

  Exempel

  Skriv:    Om du vill lära dig mer om detta \green{GRATIS}-program för diskussionsforum, gå till \topurl{http://mulliken.chem.hope.edu/discus,Discus hemsida}.
  Resultat:    Om du vill lära dig mer om detta GRATIS-program för diskussionsforum, gå till Discus hemsida.


  Bilder, bifogade dokument och clipart

  KodBeskrivning
  \image{Textbeskrivning} När du skriver meddelandet uppmanas du att skicka en bildfil. Bilden måst ha GIF- eller JPEG-format. Webbläsaren måste stöda formulärbaserat skickande av filer (t ex Netscape Navigator 2.0 och högre samt Microsoft Explorer 4.0 och högre (och Internet Explorer 3.0+ med tillbehöret 'file upload').
  \clipart{Bildfilnamn} Infogar bild (se index)

  Exempel

  Skriv:    Det här är en bild på mig själv: \image{bild} och jag skrattar så här: \clipart{smile}.
  Resultat:    Det här är en bild på mig själv: my picture och jag skrattar så här: smile.


  Tabeller och listor

  Du kan skapa tabeller manuellt eller klistra in en tabell direkt från ett kalkylprogram som t ex Microsoft Excel (se instruktioner nedan).

  KodBeskrivning
  \table{Tabellposter} Skapar en tabell från Tabellposter (tabellen med ram)
  \tablenb{Tabellposter} Skapar en tabell från Tabellposter (tabellen utan ram)
  \list{Listposter} Skapar en punktlista från Listposter

  Tabellposter och listposter

  Tabellposter består av kolumner med komman emellan, och av rader med stycketecken (retur) emellan. Om du t ex skriver \table{1,2,3} skapas en tabell med tre kolumner (med posterna "1", "2" och "3").

  Listposter särskiljs med stycketecken (retur). Varje listpost skrivs ut med en punkt ("bomb") framför.

  Se exemplen nedan.

  Klistra in tabeller

  Du kan klistra in en tabell direkt från ett kalkylprogram som t ex Microsoft Excel. Gör så här:

  • Öppna kalkylarket i Excel.
  • Markera det område i kalkylarket som du vill klistra in som en tabell.
  • Kopiera området.
  • Starta webbläsaren.
  • Skriv en "tom" tabellkod (t ex \table{ } eller \tablenb{ }) i ditt meddelande. Skriv inga tabellposter.
  • Placera markören (klicka med musen) mellan klammerparenteserna i koden.
  • Klistra in tabellen.

  Exempel

  Skriv:    \table{X,O,X
  O,X
  O,,X}
  Resultat:   
  XOX
  OX
  OX
   
  Skriv:    \list{Listpost 1
  Listpost 2
  Listpost 3}
  Resultat:   
  • Listpost 1
  • Listpost 2
  • Listpost 3
   
  Skriv:    \table{1,2\ch{br}2.5,3
  4,\{nbsp},6
  7,8,9\,000}
  Resultat:   
  12
  2.5
  3
  4 6
  789,000


  Vanliga misstag

  • Du förgranskade inte texten
   • I förgranskningsrutan kan du se effekten av dina koder. Om \b{text i fetstil} inte är i fetstil har du gjort något fel!

  • Du använde / i stället för \ som första tecken i koden
   • /b{Text i fetstil} är fel
   • \b{Text i fetstil} är rätt

  • Du använde vanliga parenteser i stället för klammerparenteser
   • \b(Text i fetstil) är fel
   • \b{Text i fetstil} är rätt

  • Du skrev stora bokstäver i stället för små i koden
   • \B{Text i fetstil} är fel
   • \b{Text i fetstil} är rätt

  • Du använde kommatecken på fel sätt
   • I avancerade koder används komma för att avgränsa de olika argumenten. Om du vill skriva ett komma i "klartext" måste du använda specialtecken före kommatecknet.
   • Avsnittet "Specialtecken" innehåller en beskrivning och exempel på detta.

  • Du använde HTML-koder
   • Du kan inte använda HTML-koder i Discus.

  • Du skrev mellanslag där det inte får vara några
   • \ b{Text i fetstil} är fel (mellanslag mellan \ och b).
   • \b {Text i fetstil} är fel (mellanslag mellan b och {).
   • \b{Text i fetstil} är rätt.


  Copyright © 1998, DiscusWare, LLC, all rights reserved

   

  Click 	here!