Sammanfattande omdöme

En allmän iaktagelse är att sajter där externa webbyråer har använts har lyft sajtens kommunikationsvärde betydligt. Mindre konsultinsatser från webbyråer kan vara ett alternativ för mindre företag och/eller företag med liten webbudget, t ex då man själv vill arbeta med redigering av sajter men vill ha ett allmänt omdöme eller hjälp med den layoutmässiga biten.

Det finna ett flertal egenskaper man kan skönja som gemensamma hos finalisterna. De är tydliga med sin kontaktinfo. Däremot saknas fortfarande en medvetenhet vad som är väsentlig information för den som av nyfikenhet och/eller misstag hamnar på sajen (långt ifrån alla som besöker en sajt första gången vet vem som står bakom den).

Finns det någonting som vinnarna, och svenska webbsajter i övrigt behöver förbättra för förstagångsbesökarna så är den en tydlig och tillräcklig information om följande:


  • vem som står bakom sajten
  • var huvudkontoret finns och vilken geografisk marknad som man opererar på
  • de tjänster och/eller produkter som man tillhandahåller

 

Ta-ta! Finalisterna!

Finalisterna i de sju kategorierna framgår av följande sju tabeller:

 

Börsnoterade bygg- och fastighetsbolag
Capona, Diligentia, Skanska Fastigheter

 

Privata fastighetsägare
Aranea, Exxit, Lilla bommen, Nacka strand, Vasakronan

 

Bostadsföretag
ABO (Arboga), Förvaltaren, Krambo, Pitebo

 

Bostadsrättsföreningar
Blåkulla, Dritteln

 

Konsulter, entreprenörer och leverantörer
Alcro, Daloc, Eurowand, Exponent, Kullahus, Lindbäcks bygg

 

Allmänna webbresurser
Bizbook, Byggnadshyttan, Ersboda (Umeå), Riksdagen

 

Webbplatser med inriktning på privatpersoner
BoVision, Fastighetsaffären, Hemnet, JMS Vattenrening, Mäklarnytt

 

 

För dig som är intresserad av att titta på finalisternas sajter rekommenderar vi någon av följande genvägar:

 

 

Click Here!

 

© Constellator 1997-2001