[an error occurred while processing this directive]

 

 

Läs mer om fastighetsekonomi och fastighetsvärdering. Se också sidan med nyheter om fastighetsbranschen.

 

KONSUMENTPRISINDEX ( KPI ), BASÅR 1949

KPI med 1949 som basår redovisas inte längre. Använd i stället KPI med 1980 som basår och multiplicera med 5,71.

 

 

Click Here!

 

© Constellator 1997-2001