Mer information

Constellator - Index till
fastighetsbranschen

Andra fastighetssajter

Andra bostadsrätts-
föreningar på Internet

Riksbyggens hemsida

Stockholms kommun
- Kungsholmen -

Stockholm Information
Service
(turistinfo etc.)

Kungsholmen.nu


Skicka gärna mail till
erik.dahl@constellator.se

Nästa sajt Slumpvald sajt Föregående sajt BRF-ringens hemsida
BRF-ringen   - nätverket
för bostadsrättsföreningar

Denna sida innehåller information om bostadsrättsföreningen Strandparken. Brf Strandparken är en bostadsrättsförening på Kungsholmen i Stockholm, knuten till Riksbyggen. Inflyttning skedde under hösten 1997. Innehållet på dessa sidor är i första hand till för boende i vår bostadsrättsförening.

Dessa sidor är inte på något sätt sanktionerade av föreningen utan görs helt på frivillig basis av undertecknad. Om du vill komma i kontakt med någon av oss i föreningen kan dessa sidor användas som en utgångspunkt. Mer uppgifter kommer att läggas in så snart dessa finns tillgängliga.

Om du har några synpunkter eller idéer om denna sida - skicka ett mail till mig.

Om du är boende i Strandparken - klicka här för att logga in (eller läs hjälpsidan).