Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

November -99 1(2)   Till hemsidan
Varje månad.. E-handel ELLER hur får man falukorven genom modemet? .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor


Om du vill ha adresserna till ev sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser - Månadskrönikan' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

Om modeordet (buzz word) under 1998 var portal, så är en mycket lämplig kandidat för 1999 ordet e-handel. Prognoser över utvecklingen av e-handel (vilka såsom i många andra webbsammanhang antar att det kommer att ske en kraftig expansion kommande år) lockar utvecklare och entreprenörer att satsa på att bygga upp sajter som erbjuder besökare möjligheten att köpa varor och/eller tjänster.

Detta kan ses i två perspektiv för dig: som sajtinnehavare, och som konsument (den tekniska utvecklingen och påverkan på olika IT-företag som skapar webbaserade e-handelssystem innebär ytterligare ett perspektiv).

Den mesta informationen och väldigt många onlinefunktioner resp datorprogram på Internet är gratis. Detta har gjort att företag som tillhandahåller dessa typer av produkter/tjänster har haft svårt att ta betalt för dessa, speciellt som det kan vara svårt att informera om nyttan med att välja en betaltjänst framför en gratistjänst. Tillkomsten av e-handel innebär att det nu finns förutsättningar för ett företag att ta betalt för sina tjänster, något som tidigare inte har varit möjligt.

Vi ska dock inte glömma bort att det redan finns ett flertal betaltjänster. Många av desa utnyttjas i första hand av företag och är också tjänster som fanns innan Internet slog igenom.

I denna brytningstid står så fastighetsägaren och funderar på vad e-handel kommer att innebär för dennes företag.

 

VILKA AFFÄRSOMRÅDEN BERÖRS AV E-HANDEL?

När de första e-handelsentreprenörerna såg det outvecklande e-handelslandskapet framför sig var det egentligen två typer av karaktärer som stod för betraktandet - entreprenörer inom specifika affärsområden, respektive entreprenörer utan egentlig branschinriktning som i huvudsak såg de principiella affärsmöjligheterna. Den senare gruppen gjorde en bred analys av lämpliga branscher för e-handel, valde sedan ut de med störst potential och satte igång. Dessa (i många fall) nystartade företag hade ingen historik och kunde därför agera fritt.

För företag med befintlig verksamhet har läget varit lite annorlunda, och delvis komplicerat. Internet har t ex inneburit att en tillverkare numera kan sälja direkt till slutkunden. Men innebär detta därigenom att återförsäljarledet kan hoppas över? Vad skulle detta i så fall leda till för positiva respektive negativa effekter? 

Ett direkt exempel för fastighetsbranschen är t ex mäklare av lokaler, där fastighetsägaren nu har lättare att nu slutkunden (hyresgästen) direkt. Å andra sidan är olika mellanled idag inne i en process för att utveckla sin roll med hänsyn till influensen av Internet på sin verksamhet. Specifikt för e-handel är också att den initialt har präglats av en inriktning mot försäljning av lättransporterade produkter (t ex CD-skivor och böcker), respektive bokningsbara tjänster (t ex resor). 

Under de närmaste åren kommer vi att få se de flesta branscher utveckla e-handelslösningar. I en hel del fall kommer e-handeln då att vara ett alternativ bland andra.

För sakens skulle bör också nämnas (vilket ibland glöms bort) att något som har släktskap med dagens e-handel faktiskt har funnits i många år. Jag talar om accesser till befintliga databaser. För fastighetsbranschen är det i huvudsak två typer av system som har används, dels FDS (f d CFD, för basinformation om fastigheter) respektive ett par olika ortprissystem. Frågan är hur denna typ av service kommer att förändras i och med e-handelns utveckling.

 

VAD INNEBÄR E-HANDEL?

Det finns i huvudsak två typer av e-handel: B2B (business-to-business) respektive sajtshopping. I det förra fallet har en genomgående tanke varit att hantera bl a beställningar och fakturering på ett smidigare sätt. En del i detta har varit att få olika företags OLF-system (Order, Lager, Fakturering) att kommunicera med varandra. Målsättningen har varit att bl a minska tiden från beställning till leverans och kostnaderna för denna hantering. 

Många av systemen för att sköta detta har dock av många betraktats som relativt dyra och komplicerade, och e-handel i denna form har haft svårt att slå igenom även om staten och näringslivet på olika sätt har arbetat för att tekniken ska bli allmängiltig bland företagen. Som en del i faktureringen mellan företag finns det skäl att tro att de flesta av dem på sikt kommer att införa stöd för detta. Om inte annat så kommer leverantörerna av bokföringsprogram/affärssystem att erbjuda detta i sina applikationer.

E-handel i form av sajtshopping är en relativt ny företeelse, som i mångt och mycket har varit en del av utvecklingen av spridningen av Internet bland företag och konsumenter. I grundvarianten återfinner vi en s k shoppingvagn, dvs ett temporär lagringsplats för det som kunden "plockat ner" från olika "hyllor".

 Kunden får i allmänhet innehållet summerat i samband med att det som lagts i shoppingvagnen/varukorgen ska betalas. Portaltänkandet har även slagit igenom beträffande e-handel, innbärande att vissa sajter kan innehålla ett flertal butiker. I några fall erbjuds även medlemsskap, vilket i sin tur kan medföra olika typer av rabatter och medlemserbjudanden.

Kring e-handel har också uppstått "Internet-varianter" av gammaldags handelssätt. Några sådana uttrycksformer är

 • affiliates (återförsäljare)
 • MLM (multi-level-marketing), dvs system som bygger på värvningspremier för en återförsäljare
 • auktioner
 • automatiskt matchning av säljare och köpare enligt förutbestämda profiler
 • shoppingagenter (shop bots), dvs program som själva letar upp lägsta pris bland erbjudna varor
 • co-shopping (kollektiva inköp) där t ex 100 personer går ihop om att köpa datorer för att därigenom få volymrabatter

 

VILKA ASPEKTER ÄR VIKTIGA FÖR EN SAJTÄGARE?

Det finns såsom berörts ovan två grundfall:

 1. du redan säljer en egen produkt/tjänst (alt är ÅF)
 2. du vill börja sälja något på Internet

I båda dessa fall behöver du fundera igenom ett par viktiga punkter för att nå framgång:

 

Affärsidén - konkurrenterna

En av de främsta orsakerna till utebliven framgång på Internet är ingen eller låg marknadsföring. Marknadföring kräver som bekant både tid och/eller pengar samt därtill en bra och genomtänkt strategi. Du behöver t ex definiera din egen roll, dvs om du vill anlita återförsäljgare eller köra helt på egen hand. 

Du kan vidare komplettera med att själv vara själv vara återförsäljare för vissa produkter och tjänster. Andra centrala frågor rör hur du arbetar mot att vara unik (kan vara svårt om tjänsten är lätt av skapa/införa och om prisdumpning förekommer).

 

Behovet - konsumenten - beteenden

I ett tidigt skede behöver du ta reda på om konsumenterna kommer att vara positiva till och vilja utnyttja e-handel, dvs är de mottagliga? Hur kommer nya shoppingaktörer som du själv utan bakgrund och erfarenhet att klara sig? Hur snabbt kan du lära dig? Vad behöver ni ha på er sajt förutom själva e-handeldelen? Komponenter som man kan behöva lägga till är t ex

 • notiser om nya produkter
 • branschnyheter
 • tester
 • tips/support

Du behöver också fundera igenom din produktmix. Kan det finnas produkter och tjänster som kompletterar grundutbytet? En dörrtillverkare kanske kan lägga till försäljning av larmsystem.

Självklart ingår att kunden skall känna sig igenkänd och välkommen (jmf stamkund i butik) när han/hon handlar hos dig.

För rätt uppföljning/feedback kan ni ställa er t ex följande frågor:

 • hur bevakar du din marknadsposition?
 • hur behåller du dina kunder?
 • ska du samarbeta eller köpa upp företag?
 • hur hänger du med den tekniska utvecklingen (din webbplats, dina produkter/tjänster)

 

Ekonomi

Hur ska du tjäna pengar? Glöm inte att ta med kostnaden för marknadsföring och logistik (dvs saker som är knutna till leveransen av produkten/tjänsten.

 Marknadsföringskostnaderna minskar om du använder återförsäljare, men så gör också förtjänsten. Tänk också på att kunden sannolikt ska ha möjlighet att ångra sitt köp. Hanteringen av returer bör självklart ha tänkts igenom i förväg.

. .

[Fortsättning]
Prenumerera på ett gratis nyhetsbrev - så håller du koll på de sajter som är viktigast för dig
 
.
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1999 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.