Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

September -98 1(2)   Till hemsidan
Varje månad.. Internet-marknadsföring -
så hittar kunderna din sajt
.. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor


Om du vill ha adresserna till ev sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser - Månadskrönikan' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

HUR HITTAR DINA NYA OCH GAMLA KUNDER DIN SAJT?

 

Internet finns. Det betyder att du måste förstå och agera utifrån dess betydelse och förutsättningar. För att dina kunder, gamla som nya, ska kunna hitta din sajt (för det är väl det du vill?) måste du marknadsföra den.

Gör en kort betraktelse över din Internet-satsning - hur mycket har du satsat på att utveckla sajten (i tid och i kronor), och hur mycket har du satsat på att marknadsföra den? Många företag missar att kalkylera med att sajten måste marknadsföra utan räknar felaktigt med att besökarna hittar till den ändå. Tyvärr fungerar detta inte i praktiken. Internet är inte som andra medier.

Till skillnad mot vad som gäller för traditionella medier är information på Internet mycket lättare att publicera och distribuera. Detta medför t ex att när det finns två dagstidningar om företagande i Sverige (Dagens Industr resp Finanstidningen), så kan i princip vem som helst sätta ihop en motsvarande publikation på Internet. Kostnaden för detta är försumbar. Vi har fått en mediebrus!

Oavsett om du gör en marknadsföringsplan innan din sajt har sjösatt eller efter, så behöver du fördela kostnaden för detta mellan själva sajtutvecklingen och marknadsföringen av sajten. Om du har satsat 100.000 kr på att utveckla sajten och får dit 1.000 besökare per månad så är kostnaden därmed 100 kr per besökare. Satsar du istället hälften, 50.000 kr, på marknadsföring och får 2.000 besökare per månad till sajten, så är kostnaden per besökare istället 50 kr, dvs den har sjunkit med 50%!

Nu behöver du långt ifrån alltid mäta framgång i hur många besökare som du får till din sajt. Tänk på att dina annonser i traditionella media inte nödvändigtvis direkt behöver kunna omsättas i ren försäljning. Annorlunda uttryckt - skilj mellan marknadsföring och positionering! (amerikaner skiljer mellan 'promotIon' och 'marketing').

Betrakta din annonsering på samma sätt som en vanligt tidningsannons, nämligen som ett sätt att marknadsföra ditt företag samt dess produkter och tjänster. Att den som ser annonsen dessutom direkt kan klicka sig vidare till din sajt är enbart en bonus som visar styrkan i Internet. Självklart kan du utforma en Internet-annons, en s k banner, som en direkt uppmaning till köp, men det behöver m a o inte alltid vara en direkt försäljning som är det primära målet. Att synas i rätt sammanhang och att skapa en allmän kännedom om ditt företag kan vara minst lika viktigt.

Företagets anställda måste vara en del i denna process. Alla anställda bör veta vad som finns på företags sajt och även hänvisa till denna där så är lämpligt. Hänvisningar till sajter på visitkort, brevpapper m m är lika självklart. Vid anmälningar till ev kurser, beställning av broschyrer etc ska det självklart gå att gör detta via företagets sajt, om kunden så önskar.

 

VILKA ALTERNATIV FÖR DIN MARKNADSFÖRING FINNS PÅ INTERNET?

Det finns flera sätt att marknadsföra sig på Internet. Att ingenting är gratis torde vara uppenbart för de flesta, men hur ska denna "lösen" erläggas - i form av pengar, tid eller image?

Företag bör i första hand inte snegla på den direkta kostnaden. Det viktigaste är utbytet, nettot, som är resultatet av marknadsföringsinsatsen. En mycket vanlig form av marknadsföring är s k bannerannonsering, dvs klickbara bilder av olika storlek. Annonsering av denna typ kan antingen läggas ut på sajter av allmän karaktär eller direkt rikta sig till den aktuella målgruppen. Den första sajttypen kan vara intressant om man har en volymprodukt, t ex livsmedel. För specialiserade tjänster/produkter kan riktad annonsering vara intressantare. Saknas någon bra sajt som besöks av den aktuella målgruppen får man kanske bredda ämnet lite. Istället för att annonsera på en sajt som har artiklar och nyheter om hustillverkning kanske du istället får lov att annonsera på en sajt som rent allmänt behandlar byggande och boende.

Annonsering i form av banners kan debiteras på olika sätt. Ett vanligt sätt är att beställa annonsering för en viss period t ex 3 månader. Ett alternativ är att betala för en viss mängt s k exponeringar. I detta fall betalar du för hur många gånger som din annons visas, t ex 10.000 gånger. Varianter på detta inkluderar att du endast betalar om besökare klickar på din banner eller att du begränsar hur många gånger din banner visas för en och samma besökare, s k frekvensstyrning.

Annonsering kan även vara intressant för ett företag som saknar egen webbsajt. I dessa fall kan företag använda sig av en s k minisajt (vilket i o f s även kan vara intressant då företaget faktiskt har en egen sajt). En minisajt är en eller ett par sidor som nås från den klickbara bannern men som administreras av den sajt som huserar aktuell banner. Fördelen med minisajter är att du slipper skapa eller ändra de sidor som ska innehålla den information som möter din presumtive kund.

En variant på temat annonsering, men som inte kan rekommenderas för större företag, är det som brukar benämnas bannerutbyte. Bannerutbyte innebär som namnet antyder att det sker ett utväxling av banners. Denna process brukar administreras av ett särskilt företag som genom att göra detta kan skicka ut banners med reklam för den egna verksamheten. Om du går med i ett bannerutbyte så kommer din banner att visas ett visst antal gånger på någon sajt som är anslutet till detta system. För att din banner ska visas 1 gång måste din sajt dessförinnan ha visat t ex 2 banners. I vissa fall kommer aktuell banner vara reklam för det företag som står bakom bannerutbytet. En av nackdelarna med att visas andras banners är att det är svårt att styra vad de banners som visas på din sajt faktiskt gör reklam för. Riktar sig din sajt till företag och du genom bannerutbytet visar reklam för t ex snacks missar du möjligheten att få annonser och text att samverkar. Fördelen med bannerutbyte är å andra sidan att det är gratis.

Ett annat indirekt sätt att göra reklam för sin sajt och sitt företag är att tillhandahålla s k nyhetsbrev. Nyhetsbrev skickas till kunder som önskar få dessa via e-post. Innehållet i sådana nyhetsbrev kan vara allt från information om förändringar på sajten till allmän branschinformation. Nyhetsbrev brukar skickas ut vid behov alt regelbundet t ex per månad. Med några undantag är nyhetsbrev gratis. För att få kunder till ditt nyhetsbrev kan du lägga in ett formulär på din sajt där företag kan anmäla sig. Om du vill kan du få ditt nyhetsbrev listat hos Constellator (kostar ingenting), något som ge dig ytterligare prenumeranter (dvs presumtiva kunder).

Ett något ambitiösare sätt att marknadsföra sig är att skriva en artikel eller en krönika för publicering på någon annan sajt. Sådana artiklar bör aldrig innehåll direkt reklam för dig och ditt företag. Tonvikten ligger här istället på att du marknadsför din egen kompetens. En artikel/krönika som du skriver innehåller ofta en länk till dig och ditt företag. Räkna inte med att få kontakt betalning för ditt alster. Vinsten ligger i att ditt företag får en massa gratis reklam genom din välskrivna artikel/krönika.

En många gånger bortglömd variant på marknadsföring (som dessutmom är gratis) är att publicera pressreleaser. Har du en intressant nyhet att komma med finns det många publicister, både på och utanför Internet, som med glädje kommer att ta emot din pressrelease. Självklart finns det ingen garanti för att din notis kommer att publiceras,, men låt inte detta hindra dig från att försöka. Tänk bara på att det du skriver ska ha substans. Dvs tala om vad som är själva nyheten, på vilket sätt din tjänst/produkt innebär en förbättring. Rent skryt och svammel om hur bra tjänsten/produkten kommer inte leda till något annat än att din notis går direkt till redaktionens papperskorg. Är din pressrelease intressant för fastighetsbranschen kommer Constellator sannolikt att publicera den.

En variant av marknadsföring är s k webbringar. Webbringar innebär ingen direkt marknadsföring på det sätt som man normalt uppfattar detta begrepp, snarare finns det vissa samband med bannerutbyte som berördes ovan. Det som vill utnyttja webbringar för sin marknadsföring anmäler detta på en särskild sida hos någon som administrerar såda (vilket t ex Constellator gör, för företag inom eller i anslutning till fastighetsbranschen). När du gjort din anmälan erhåller du en bit html-kod som du lägger in på din sajt. På samma sätt gör alla de företag som är anslutna till webbringen (vilket i princip kan vara hur många företag som helst). Html-koden visar en klickbar bild. En besökare kan klicka på denna bild för att förflyttas till någon annan sajt inom webbringen. Denna service har du själv från samtliga andra företag som är anslutna till webbringen. Det kostar inget att ansluta sig till en webbring.

Det finns fler alternativ än de ovanstående, t ex att skriva inlägg i diskussionsgrupper på Usenet, men ovanstående alternativ är de viktigaste.

.

.

[Fortsättning]

Prenumerera på ett gratis nyhetsbrev - så håller du koll på de sajter som är viktigast för dig
 
.
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.