Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

Oktober -98 1(2)   Till hemsidan
Varje månad.. Aktier på Internet -
därför är det en succé
.. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor


Om du vill ha adresserna till ev sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser - Månadskrönikan' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

AKTIER - RISKKAPITAL - INVESTERINGAR

 

Några av de mest framgångsrika delarna av Internet rör sajter och verksamheter relaterade till aktier. Bakgrunden är intressant därför att de speglar en hel del av vad vi kan förvänta oss i framtiden vad gäller andra områden.

I ett vitt perspektiv tar sig framgången på detta område ganska naturlig. Investeringar/aktier utgör en bra grund för händelser som kretsar kring moment som t ex att söka, hålla sig uppdaterad, handla över Internet, diskutera/utbyta erfarenheter, göra historiska jämförelser etc. I och med detta uppfyller sajter relaterade till finansiell information hela spektrat från sajter med statisk information, via nyhetsförmedling till funktionella sajter.

Mängder av information kan på sedvanligt sätt inhämtas från sajter knutna till enskilda företag. Dessa kan vara fondkommissionärer, börsnoterade bolag, corporate finance-bolag etc. Av flera skäl är den öppna informationen på dessa sajter begränsad, t ex då det är fråga om betaltjänster som då kan ha ett login-förfarande som endast tillåter företagets kunder att läsa mer utförlig information.

Oavsett på vilken nivå i kunskapspyramiden som besökaren befinner sig erbjuder Internet mängder av nyttig information inom detta område.

Det finns även ett antal sajter som mer allmänt är inriktade på att fånga upp riskkapital via Internet. Dessa finns både i Sverige och i USA. Dessa sajter innehåller både allmän information om investeringar och riskkapital, och beskrivningar av tjänster som olika företag erbjuder.

Sajterna kan även innehålla information som syftar till att mer eller mindre direkt koppla ihop intresserade investerare med företag som söker riskkapital. En del av dessa företag är är sannolikt sådana som har förutsättningar för att expandera och så småningom även hamna på börsen. Kanske därför värda att bevaka för den som är riskbenägen och intresserad av att satsa kapital i utvecklingsföretag.

 

FINANSIELLA MARKNADER

Sett i ett större perspektiv så har en investerare förutom aktiemarknaden en rad finansiella marknader att satsa sina pengar på. Dessa kan vara t ex

  • obligationer och liknande räntemarknader
  • råvaruhandel (även olika tjänster, t ex telekom)
  • auktioner (antika föremål, konst etc)
  • realtillgångar (fastigheter m m)
  • rättigheter (filmrättigheter, varumärken, domännamn på Internet m m)

 

I några fall finns det direkta kopplingar till fastighetsbranschen, t ex i fallet råvaror. Ett sådant exempel är handel med elkontrakt. I detta fall kan man bl a gå till en särskilda sajter och där lämna bud på framtida elleveranser. Ett annat närliggande fall, som även omfattar andra verksamhetsområden, är upphandling av offentliga tjänster (vilket även inkluderar upphandling centralt inom EU). Det som nog främst berör fastighetsbranschen här är olika typer av tekniska förvaltningstjänster.

Det är inget djärvt antagande att utgå från att Internet i dessa fall inte har lika stor effekt på dessa marknader som på aktiemarknaden. Detta beror på att ovanstående marknader (möjligen med undantag för auktioner) i högre grad än för aktiemarknaden är renodlat inriktat på informationsutbyte och handel mellan företag. De aktörer som investerar/säljer eller mäklar på ovanstående marknader är, åtminstone för stunden, för få för att Internet såsom ett genuint massmedium ska få en tillräckligt stor effekt.

 

AKTIEINFORMATION OCH AKTIEHANDEL

Sajter som tillhandahåller aktierelaterad information och analys finns i en mängd skepnader. Den som är beredd att betala en slant för att få tillgång till ännu mer kvalificerad information har ytterligare sajter att välja på. Även om USA även här ligger en bit före Europa som kan ändå hävdas att just Sverige har kommit ganska långt.

En hel del amerikanska sajter (t ex globala sökmotorer) använder också presentation av aktiekurser etc som lockbete för att öka antal besökare till den egna sajten. Där finns också en möjlighet att definiera "virtuella portföljer", dvs en samling aktier som du själv har valt att bevaka. Fördelen med detta är att du lättare kan få information om kursutvecklingen för olika aktier, t ex om kurserna för aktierna i din portfölj har stigit eller sjunkit mer än normalt.

Aktierelaterade sajter kan delas i olika kategorier efter sin huvudsakliga inriktning:

  • kursinformation (i realtid eller med viss eftersläpning)
  • kvalificerade analyser av aktiers värdering och deras förmodade kursförändringar
  • tips och skvaller/diskussioner om olika aktier och deras förmodade kursförändringar
  • aktier med direkt handel (köp/sälj-ordrar m m)

 

För den som är intresserad av aktier torde det vara en bra idé att regelbundet följande en eller helst flera av dessa sajter.

Till dessa skall läggas sajter som analyserar underliggande faktorer respektive sajter som presenterar nyheter om olika börsnoterade bolag. Constellators sajt är ett exempel på en sådan, som dessutom täcker båda dessa områden. Sajter som bevakar och analyserar makroekonomiska faktorer och politiska beslut som påverkar aktiemarknaden är andra sajttyper som kan vara värda att besöka.

Förutom aktierelaterad information på webben bör man även inkludera diskussionsutbytet som sker på Usenet. Den svenska delen av Usenet genererar tyvärr inte alltid inlägg av kvalificerad art (något som tyvärr gäller den svenska delen av Usenet generellt). Ett alternativ är diskussionsgrupper på enskilda sajter. Antal besökare i dessa fall är i allmänhet färre. Fördelen är dock att inläggen många gånger kan vara skrivna av personer som är mer kvalificerade och engagerade än i motsvarande diskussioner på Usenet.

Det finns också en rad alternativ för att erhålla aktierelaterad information via e-post. Dessa innebär att den som vill kan prenumerera på nyhetsbrev som skickas ut alltifrån varje dag till ett par gånger per år.

På en del sajter kan besökaren ta del av olika kurser i aktiekunskap. Det gör att den som inte besitter tillräckliga kunskaper relativt snabbt kan sätta sig in i hur aktier ananlyseras och värderas, något som i slutänden bör kunna leda till bättre aktieaffärer.

En mycket stor och betydande del av aktierelaterade sajter utgör att s k tipssajter. Här kan du skriva ett inlägg och spekulerar hur en viss aktie inom kort kommer att gå. Dessa inlägg kombinerat med s k chat har visat sig vara mycket populära inslag. Alla inlägg har kanske inte en hundraprocentig seriositet, men är man medveten om det bör detta inte vara något problem.

.

.

[Fortsättning]

Prenumerera på ett gratis nyhetsbrev - så håller du koll på de sajter som är viktigast för dig
Klicka här för länkar till bra aktierelaterade sajter
.
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.