Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

December -98 1(2)   Till hemsidan
Varje månad.. Interaktivitet & multimedia -
nyckeln till morgondagens
webbsajter
.. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor


Om du vill ha adresserna till ev sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser - Månadskrönikan' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

WWW, såsom de flesta av oss ser det, är en ung skapelse. Oavsett vilken tidpunkt man väljer för Internets publika genombrott, (1994, 1995 eller något annat år) är det uppenbart att vi nu 1999 står inför en förändring från 1:a generationens webbsajter till 2:a generationen. Den 1:a generationen byggdes till stor del på två fundament: textbaserade webbsajter samt beträffande sajtinnehåll på forskning/research.

De grafiskt avancerade sajterna som kontinuerligt dyker upp på nätet fanns inte från början. Skälet till detta står inte att finna enbart i låga överföringshastigheter/bandbredd och långsamma modem; en stor del av det innehåll som lades ut på webben från början skapades av universitetet och organisationer som knappast hade några större formgivningsambitioner. En stor del av syftet med att lägga ut webbsidor på Internet var för att publicera rapporter.

När fler och fler personer, företag, myndigheter och organisationer skaffade sig Internet-access, uppstod också förutsättningarna för en kommersialisering av Internet. När så webbläsarna blev mer avancerade (inklusive olika tilläggsprogram/plug-ins) och webbsidorna kunde laddas ner fortare tack vare snabbare modem, övergång till ISDN, kabelteve-modem etc, så fanns plötsligt förutsättningar för att göra mer avancerade webbsidor.

Tyvärr har denna utveckling också bidragit till att en av de mest grundläggande aspekterna på webbutveckling, den egna sajtens innehåll, har hamnat i skymundan. Dessbättre är det till väsentliga delar ingen omöjlighet att skapa intressanta webbplatser, förutsatt att det faktiskt är det man vill. I det följande ska jag redogöra för hur interaktivitet och multimedia kan användas och kombineras för att din webbplats skall bli attraktiv och användbar för dina sajtbesökare (och därigenom även för dig själv).

 

SÄTT DIG IN I BESÖKARENS SITUATION

Det finns i huvudsak tre komponenter i relationen till din sajtbesökare som du bör bry dig om:

 • hur lätt besökaren kan hitta din webbplats
 • hur sajtens innehåll och design får denne att stanna som länge som möjligt
 • hur du får sajtbesökaren att återkomma (och kanske ev även rekommendera sajten)

 

Den första punkten (som till stora delar är en fråga om hur du marknadsför din sajt) rör endast i mycket begränsad omfattning hur din sajt ser ut och fungerar. De andra två däremot, är sådant som du bör fästa stor vikt vid när du skapar/uppdaterar er webbsajt.

En mycket viktig aspekt på hur besökaren uppfattar er sajt är hur aktivt denne är då han/hon är inne på er sajt, eller annorlunda uttryckt - graden av interaktivitet. Syftet med att bygga in interaktivitet i er sajt handlar till stora delar om att få besökaren att återvända. Detta kan du beakta genom att bygga sajten för att besökaren ska använda den.

Det finns några grundläggande aspekter som kan implementeras (införas) på er sajt utan krav på förkunskaper från den som ska utföra detta men som i slutändan ändå medför en viss grad av interaktivitet. Exempel på sådana saker är:

 • korta nedladdningstider (dvs begränsade mängder text och grafik på de enskilda sidorna)
 • korta intervall mellan tillfällena för uppdatering av sajtens innehåll
 • tydlig och enhetlig sajtnavigering (besökaren ska inte behöva fundera på hur denne tar sig vidare)

 

Du kan även på andra sätt att med en genomtänkt design få besökaren att känna sig mer "aktiv". Genom att t ex undvika att använda för långa rader (jmf hur smala spalterna är i tidningarna) respektive att med olika bakgrundsfärger "dela upp" en sida, skapar du enkelt sektioner på en sida. När besökaren flyttar blicken mellan sidans delar uppfattas denna förflyttning tydligare än om alla delar av sidan skulle se likadana ut.

Även scrollning av en sida innebär interaktivitet. Trots detta uppfattar många designproffs denna egenskap som oönskad (beträffande horisontell scrollning t o m förkastlig).

Länkarna på en webbsida utgör kanske den mest centrala delen av en webbsida, åtminstone vad gäller interaktivitet. Tänk på att inte bara lägga in länkar hur som helst. I vissa fall, t ex i en artikel, kan länkar te sig både störande och lockande. Effekten kan mycket väl bli att läsaren klickar på länkarna istället för att läsa din artikel till slutet. Bättre då att samla upp ev länkar i slutet av artikeln (om du vill kan du i den löpande texten hänvisa till länkarna i slutet av artikeln. Detta gör att de delar av artikeln som du vill fördjupa för läsaren lätt kan hittas samtidigt som denne slipper störande/lockande moment inne i artikeln). Oavsett vilket alternativ du väljer - gör ett medvetet val!

Många väljer att använda s k image maps för sina länkar (med image maps menas klickbara bilder varunder det ligger länkar). Om du använder dessa, glöm inte att det kan finnas många besökare som av olika skäl inte kan läsa dessa, t ex om de har stängt av möjligheten att visa bilder i webbläsaren. Lägg alltid till någon typ av textalternativ för dessa. Detsamma gäller länkar som baseras på javascript eller java-applets. Om webbläsaren av säkerhetsskäl finns bakom en brandvägg (vilket gäller för många företag) och inga textbaserade alternativ finns, kommer besökaren nämligen inte att kunna förflytta sig mellan dina sidor!

Interaktivitet kan också skapas genom att du t ex i slutet av en artikel lägger in ett formulär där läsaren kan kommentera din artikel. Många är villiga att lämna både positiva och negativa kommentarer. Oavsett vilket (beröm eller kritik) så är det ett utmärkt sätt att göra läsaren delaktig och inte enbart reducera denne till läsare.

 

GÖR ANVÄNDAREN AKTIV

Det finns många typer av funktioner som du kan lägga in på er sajt för att göra dina besökare mer aktiv. Några exempel på sådana är följande:

 • kontaktformulär
 • sökfunktion
 • gästbok
 • diskusssionsforum (BBS)
 • gallupundersökning (poller)
 • chat

 

Den gemensamma nämnaren i dessa fall är ett program som körs på den webbservern där sidan/sajten ligger. Många gånger utgörs programmet av ett s k cgi-script skrivet i programmeringsspråket Perl. Andra alternativ kan vara program skrivna i Java eller C/C++. För att kunna köra ett webbserver-program behöver din sajt ligga på ett webbhotell (undantag är sällsynta) eller köras på en egen webbserver.

Skulle du vara i din situationen att ditt webbhotell inte tillåter cgi-script eller andra program, att din sajt inte ligger på ett webbhotell eller att du helt enkelt inte vill eller kan installera det önskade programmet, så finns faktiskt möjligheten att någon annan sajt vill köra det åt dig, i vissa fall utan kostnad för dig. I detta sista fall får du dock räkna med att det företag som kör programmet åt dig lägger ut reklam för sig på den sida där programmet används (vilket ju kan vara rätt rimligt eftersom det är gratis).

Du kan inte alltid räkna med att besökaren kommer att vilja använda den funktion som du lagt möda på att installera på din sajt. Många sajter innehåller uppmaningar (vädjanden?) att besökaren gärna får skriva in en kommentarer i sajtens gästbok, men inte sällan förekommer få inlägg i dessa. Om din funktion inte utnyttjas - plocka bort den! Inget ser mer ödsligt ut en funktion, t ex en gästbok, som ingen använder.

Förutom ovanstående exempel på funktioner som medför ökad möjlighet till interaktivtet på din sajt, finns alternativet att du själv skriver en webbapplikation. De flesta funktioner som du överhuvudtaget kan tänka dig (och inte tänka dig) finns dock sannolikt redan på någon av de sajter som tillhandahåller webbserverbaserade program gratis eller till en låg kostnad. Det enda som krävs för de flesta av dessa program är att de behöver konfigureras innan de används. Sedan när du behärskar detta kan du lära dig mer om webbserverbaserade program genom att skapa egna små applikationer.

Även om denna rekommendation inte kan sägas gälla generellt kan den dock vara till glädje och nytta för de som känner sig hugade. För dessa modiga kan det därutöver vara nyttigt att hämta och installera en lokal webbserver för att kunna testa de egenutvecklade programmen lokalt innan de laddas upp till den egentliga webbservern.

. .

[Fortsättning]
Prenumerera på ett gratis nyhetsbrev - så håller du koll på de sajter som är viktigast för dig
 
.
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.