Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

Augusti -98 1(2)   Till hemsidan
Varje månad.. Resurser på Internet -
från information till funktionaltitet
.. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor


Om du vill ha adresserna till ev sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser - Månadskrönikan' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

HITTA OCH UTNYTTJA INTERNETRESURSER

Internet är ett fantastiskt hjälpmedel för företag. Ena gången kan du blixtsnabbt läsa nyheter (vid en tidpunkt som du själv väljer, en annan gång kan du med hjälp av en sökmotor hitta en informationsresurs som annars hade varit ytterst svår att hitta.

De sajter som du kan besöka har olika syften, men tillhör i princip någon av följande huvudkategorier:

A. Individrelaterade sajter
(t ex ett företag/organisation/myndighet)
- information om verksamhetsområde, produkter/tjänster etc.

B. Informationsbaserade sajter (Constellator, Yahoo, CNET etc)
- generella informationsresurer om ett visst ämne eller som guider till andra sajter

C. Funktionella sajter (sökmotorer, internetbanker etc)
- sajter där du utför någonting

Oavsett vilken kategori som en viss sajt tillhör är antalet sajter stort och på det hela rätt oöverblickbart. Vissa resurssajter försöker lösa detta genom att besökaren kan "rösta" på en sajt som denne gillar, andra utgår från det faktiska antalet besökare. Svårt är det också att ha koll på nytillkommande sajter vilka kanske är bättre än andra som man redan känner till.

Icke desto mindre finns det en rad sajter som vunnit popularitet genom sitt innehåll eller sina egenskaper. Den första gruppen, A-gruppen ovan, lämnar vi i denna krönika utanför. Den har en klart avgränsad målgrupp, i huvudsak dess kunder/konsumenter. De andra två är däremot desto mer intressanta.

.

.

INFORMATIONSBASERADE SAJTER

Informationsbaserade sajter är något av Internets grundval (även om e-post innehar den platsen enligt andra). Jämfört med de funktionella sajterna är antalet informationsrelaterade sajter mångdubbelt större. Den typ av information som du kan tillgodogöra dig ser olika ut beroende på sajtens inriktning. Följande varianter är vanligast:

  • Fakta-sajter (sajter om avgränsade ämnen eller som är inriktade på nyheter)
  • Databanker (fungerar antingen som sökbara arkiv och kan då innehålla material från Usenet-nyhetsgrupper, gratis mailing-listor etc, eller s k download-sajter dvs sajter där du kan hämta hem filer som kan innehåll t ex GIF-bilder, olika typer av datorprogram eller färdiga programsnuttar för inlägg på den egna sajten skrivna i Perl, Javascript eller Java
  • Kunskapsinriktade sajter (här återfinns t ex sajter som ger tips och vägledning inom olika ämnen, on-line baserade kurser (om t ex HTML) och Usernet-liknande sajter (BBS-sajter) där man utbyter erfarenhet och hjälper varandra med olika problemlösningar.

Internet har blivit en viktig källa för många när det gäller att läsa nyheter. Fördelarna är att nyheter på Internet kan publicerad väldigt enkelt och att de omedelbart är konsumerbara för väldigt många personer. För tidningarna har det varit en intressant balansgång mellan att försöka att inte tappa sina traditionella kunder (mycket på Internet är ju gratis) och att sätta sig in i och utnyttja Internet på bästa sätt. I en del fall har satsningarna var begränsade och utgått från det material som återfunnits i den trycka tidningen.

Andra medier (främst TV) har hakat på, men har inte samma erfarenhet att falla tillbaka på (tidningar och Internet är ju både i huvudsak textbaserade medier). Det finns idag tekniska möjligheter att visa nyheter både i form av radio och teve, men det hela begränsas av att de sidor som presenterar nyheter på detta sätt blir alltför tröghämtade eftersom överföringskapacitet på Internet ännu är alltför begränsad.

Desto mer intressanta är de nya Internet-baserade medier som har dykt upp, framför allt i USA. Dessa tidningar, har utgått från Internets egenskaper och i många fall har resultatet blivit mycket lycket. Ett av de bästa exemplen på detta är det amerikanska Internet-magasinet HotWired, bakom vilket står samma företag som äger sökmotorn HotBot.

De faktasajter som finns på Internet är otaliga. Vissa är tillkomna i spåret av Internets framväxt, andra är överförda informationskällor av företag, myndigheter och organisatioiner som arbetat inom sina respektive områden många år innan Internet slog igenom. På samma sätt som Constellator redovisar fakta om fastigheter och fastighetsekonomi, på samma sätt redovisas andra ämnen, t ex ekonomi. Ett exempel på en sådan sajt är Ekonomifakta där du bl a kan hitta ekonomiska fakta om Sverige och EU.

Vissa av dessa sajter görs av företag och organisationer som är vana att hantera stora datamängder. Några bra exempel på sådana faktabaser är SCB, Boverket och Lantmäteriet (fd LMV) samt PRV. Informationen på dessa sajter är i vissa fall gratis och vissa fall tillgänglig mot betalning. Ett företag bör definitivt bemöda sig om att undersöka om den betalbaserade informationen är värdefull att få tillgång till. Mycket av det som finns på Internet är gratis, men innebär också att kvalitéen på den i många fall är undermålig. M a o - bra information är värd att betala för!

.

.

DATABANKER OCH KUNSKAPSSAJTER

Sajter i form av databanker kan naturligtvis vara intressant för ett företag, men kanske inte så mycket för företagets dagliga ekonomi och olika affärshändelser. Nedladdning av program (s k download) görs dock i stor utsträckning av personer som jobbar t ex med att utveckla webbsajter och som använder Internet dagligen.

I en del fall är tillämpningen baserade på en s k java-applet, dvs ett mini-program som laddas ner till din webbläsare och körs därifrån. Vissa företag tillåter dock inte sina anställda att köra java-applets, vilket därigenom gör de aktuella programmen okörbara i dessa fall.

De kunskapsinriktade sajterna kan vara desto nyttigare. Direkt informations- och erfarenhetsutbyte är dock svårt att göra om frågor som rör det egna företaget på detaljnivå (man vill ju normalt sett inte lämna ut några affärshemligheter eller siffror till utomstående). Några av dessa sajter rör dock allmänna frågor, t ex frågor som rör skattelagstiftning eller där diskussioner förs utifrån olika personers ståndpunkter. Av naturliga skäl så är diskussioner som rör Internet självt mer omfattande och inom detta område kan man också hitta en hel del kurser som rör t ex HTML, Webbdesign etc.

Internet består inte bara av webben (world wide web). Andra viktiga delar är t ex Usenet (nyhetsgrupper) och mail. Usenet har sina för- och nackdelar. Fördelen är möjligheten till informationsutbyte och möjligheten att få svar på ev frågor som man kan ha. Nackdelen är främst att Usenet-grupperna ofta saknar moderatorer, dvs personer som rensar de inlägg som skickats till olika diskussionsgrupper. Det finns dock alternativ. Med hjälp av s k cgi-script kan man på sin egen sajt skapa liknande diskussionsgrupper och har då möjlighet att bättre kontrollera (och vid behov radera) de inlägg som skickas. Vissa diskussionsgrupper är också för smala för att passa i det globala Usenet.

Ett alternativ till diskussionsgrupper är s k chat. Chat är inte som många kanske tror någonting som endast är till för nöjes skull (eller för ungdomar). Rätt använt kan chat användas istället för t ex telefonkonferenser och föreläsningar. I chat-diskussioner kan du direkt se vad andra skriver. Om många personer postar inlägg samtidigt kan det lätt bli rörigt. Detta kräver med andra ord en moderator som kan styra själva chat-diskussionen och även fördela tid (p s s som att man inte pratar i mun på varandra på ett vanligt möte).

Chat är i vissa fall otroligt populärt. Ett sådan område är aktiechat, dvs chat med inriktning på aktier och aktietips. Att detta fungerar beror på att det här finns många personer med samma sak i blickfånget och med ett gemensamt intresse/problem. Chatten som sker i realtid lämpar sig för diskussioner om aktier också därför aktieaffärer kännetecknas av snabba beslut och av jämförande resnemang.

Chat kan också användas inom det egna företaget som ett alternativ till telefon- och videokonferenser. Fördelen med en chat-session är dock att resultat från en sådan kan sparas. Detta kan självklart göras även i telefon/video-alternativet men är omständligare. En variant av chat sker med programmet ICQ. ICQ är ett program som körs från den egna datorn och som också kan meddela användaren när en annan fördefinerad person loggar in på Internet.

En annan form av erfarenhetsutbyte sker via s k mailing-listor. Dessa listor används för att skicka samma mail till en grupp av prenumeranter. Varje person på listan kan i allmänhet skicka mail till de övriga. Även detta kräver disciplin så att deltagarna på listan inte får för många mail per dag.

.

.

[Fortsättning]

Prenumerera på ett gratis nyhetsbrev - så håller du koll på de sajter som är viktigast för dig
 
.
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1998 (www.constellator.se)
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.